GRA

Z SSIJ

GRA - zapisywana wielkimi literami - rozgrywka SSIJ z aktywnym system wtajemniczeń w poznawanie jej reguł. Długotrwała.

Pierwsza GRA została rozegrana na REJSIE 2021 i uczestniczyło w niej 58 uczestników wyjazdu. Do decydujących rozstrzygnięć GRY doszło po 36 dniach od startu. W kręgu GRACZY najdłużej utrzymał się Darek, za to najwięcej graczy wyeliminowała Kinga 1000. W finale zwyciężyła Kinga.

Reguły pierwszej GRY[edytuj]

1. Uczestnik gry jest GRACZEM.

2. GRACZE zostają umieszczeni w wirtualnym KRĘGU. Każdy GRACZ wskazuje w KRĘGU na kolejnego.

3. CEL GRY to utrzymać się jak najdłużej w KRĘGU i wyeliminować przy tym z KRĘGU jak najwięcej GRACZY.**

4. Każdy GRACZ w dowolnej chwili GRY ma do siebie przypisane ZADANIE.

5. ZADANIE składa się z TYPU i CELU.

6. CELEM jest kolejny GRACZ w KRĘGU.***

7. Po wykonaniu ZADANIA z KRĘGU odpada GRACZ będący CELEM. GRACZ, który go wyeliminował przejmuje jego ZADANIE, a co za tym idzie: jego TYP i CEL.****

8. TYP zadania (w 2021 r.) jest albo Ogólny, albo Specjalny.

8a. Zadanie o TYPIE Ogólnym polega na PRZEKAZANIU przedmiotu CELOWI bez ŚWIADKÓW ZDARZENIA. Osoba przyjmująca, musi przyjąć przedmiot dobrowolnie oraz z ręki do ręki, tj. bez pośredników. W zadaniu ogólnym są dwa słowa, tzw. bezpieczniki, które sprawiają że czynność przekazywania przedmiotu traci swój eliminacyjny charakter. Dla osoby przekazującej przedmiot to słowo "SSIJ", a dla osoby przyjmującej przedmiot "SSĘ" (i wszystkie odmiany, tj. POSSĘ, ZASSĘ itp.)

8b. Zadanie o TYPIE Specjalnym polega na SEKRETNYM strzeleniu w CEL z pistoletu na wodę.

9. ŚWIADEK ZDARZENIA to osoba, która jest świadoma tego, co ma miejsce. ŚWIADEK widział ZDARZENIE. *****

10. SEKRETNE zajście ma miejsce na ustroniu, czyli tam gdzie w okolicy nie ma innych GRACZY. GRACZ eliminowany orientuje się z obecności pistoletu już po jego użyciu. ******

11. W przypadku nieskutecznej próby eliminacji CEL i TYP zadania pozostaje dla GRACZA niezmienny, tym samym zadanie staje się trudniejsze do wykonania.

12. GRA toczy się tak długo, aż w KRĘGU pozostanie tylko JEDEN GRACZ.

13. Opuścić KRĄG można na cztery sposoby, tj. na drodze:

13a: ELIMINACJI, tj. wykonaniu ZADANIA, którego było się CELEM.

13b: REZYGNACJI, tj. dobrowolnego opuszczenia KRĘGU w trakcie GRY, poprzez poinformowanie Komendanta.

13c: KAPITULACJI, tj. opuszczenia rozgrywki w trakcie trwania AKTYWNYCH DNI, tj. np. dni wyjazdowych lub imprez SSIJ.

13d: ZWYCIĘSTWA, tj. pozostania jako ostatni GRACZ w kręgu. [Ontologia tego określenia zostanie doprecyzowana, jak również kwestia powrotu do KRĘGU - PS Czy 1 osoba w KRĘGU to dalej KRĄG?]

14. W przypadku REZYGNACJI (13b) i KAPITULACJI (13c) procesu opuszczenia KRĘGU koordynuje Komendant, który zmienia CEL GRACZOWI położonemu o jedną osobę wcześniej w KRĘGU.

15. W przypadku wątpliwości co do reguł i sytuacji, których reguły nie precyzują sugerowaną ścieżką zdarzeń jest wcześniejsza konsultacja planu wykonania ZADANIA z Komendantem.


0. O wszystkich rozstrzygnięciach sporów i interpretacji reguł GRY ostatecznie decyduje Komendant. Komendant również jako jedyny ma wgląd w rozmieszczenie GRACZY w KRĘGU. Komendant może konsultować się odnośnie kwestii spornych z Kolegium Klakierów.


Uzupełnienie i dodatkowe informacje:

U1.* Przykład: Przy 4 graczach krąg mógłby wyglądać tak, że Alex wskazuje na Basię, Basia na Cypriana, Cyprian na Daniela, a Daniel na Alexa.

U2.**Jeśli inna osoba przetrwała jako ostatnia niż Główny Eliminator, to pomiędzy nimi przeprowadzany jest FINAŁ. Główny Eliminator to osoba, która wyeliminowała najwięcej GRACZY spośród tych najdłużej pozostających w KRĘGU.

U3.*** C.d. przykładu: Basia wskazuje na Cypriana, tzn. Cyprian jest CELEM Basi. CELEM Cypriana jest natomiast Daniel.

U4.**** C.d.: Jeśli Basia wyeliminuje Cypriana, to jej kolejnym CELEM będzie Daniel. Przy przejmowania TYPU jest wyjątek w Misji Specjalnej: osoba z MISJĄ SPECJALNA może ją kontynuować tak długo, aż się jej dobrowolnie nie zrzeknie. W przypadku sporu należy poczekać z przekazaniem ZADANIA, przekazać szczegóły zdarzenia Komendantowi i poczekać na rozstrzygnięcie.

U5.***** Jeśli Basia podaje Cyprianowi zapalniczkę przy ognisku, ale pozostałe osoby zajęte są rozmowami i śpiewem, to możliwe jest, że nie będzie wśród nich ŚWIADKÓW ZDARZENIA jakim jest przekazanie zapalniczki.

U6.****** Jeśli Alex strzelił Basię podchodząc do niej na wprost i trzymając pistolet na wierzchu, to nie została ona wyeliminowana i pozostaje w GRZE.

Kalendarium pierwszej GRY[edytuj]

11 lipca 2021 r. na zakończenie Średniego Apelu w trakcie pierwszego REJSU SSIJ zostały przedstawione szczegóły rozgrywki.

Po otrzymaniu instrukcji każdy GRACZ otrzymał karteczkę z imieniem i nazwiskiem. Niektóre karteczki zostały oznaczone literą 'S'.

Reguły GRY zaczynały obowiązywać od momentu, kiedy jacht odszedł od kei w Sztynorcie.

17 lipca 2021 r. ostatni GRACZE zostali wyeliminowani z kręgu. Tego samego dnia, został rozegrany FINAŁ.


KRĄG pierwszej GRY[edytuj]

KRĄG GRY 2021
KOD Fragi GRACZ w KRĘGU Eliminator Misja Nota
1 0 Monika S. Marcin L. Ogólna 🏅
2 3 Karolina P. REZYGNACJA
3 1 Tomasz Ż. Karolina P. Ogólna 🏅
4 0 Magda P. Tomasz Ż. Ogólna 🏅
5 1 Iza K. Karolina P. Ogólna
6 1 Maximilian K. Iza K. Ogólna
7 0 Agnieszka P. Maximilian K. Ogólna
8 0 Michał D. Karolina P. Specjalna
9 2 Asia K. KAPITULACJA
10 5 Asia D. Asia K. Ogólna
11 0 Kinga W. Asia D. Ogólna 🏅
12 0 Aga J. Asia D. Ogólna 🏅
13 0 Dorota D. Asia D. Ogólna
14 4 Martin B. Asia D. Ogólna 🏅
15 0 Mat S. Martin B. Ogólna
16 0 Julia L. Martin B. Ogólna 🏅
17 0 Ewa K. Martin B. Ogólna
18 0 Malwina K. Martin B. Ogólna
19 0 Bartosz M. Asia D. Ogólna
20 0 Krzysiek R. REZYGNACJA
21 0 Łukasz B. Asia K. Specjalna 7. 📅 19.06
22 0 Łukasz L. KAPITULACJA
23 0 Sylwia J. REZYGNACJA
24 2 Darek K. 🥇🏅 1.
25 7 Piotr T. 🏅🥈 Darek K. Ogólna 3. 📅 17.07
26 0 Daniel J. Piotr T. Ogólna 🏅
27 5 Basia B. Piotr T. Ogólna
28 0 Maciej S. Basia B. Specjalna
29 0 Bartłomiej S. Basia B. Specjalna 🏅
30 0 Andrzej S. Basia B. Specjalna
31 0 Tomasz P. Basia B. Specjalna 🏅
32 0 Jacek W. Basia B. Specjalna
33 0 Mateusz S. Piotr T. Ogólna 🏅
34 0 Szymon M. Piotr T. Ogólna
35 2 Lucyna J. Piotr T. Ogólna 6. 📅 23.06
36 1 Weronika M. Lucyna J. Specjalna 🏅
37 0 Arkadiusz K. Weronika M. Ogólna
38 0 Karol K. Lucyna J. Ogólna 🏅
39 3 Wojciech K. KAPITULACJA
40 0 Andrzej G. Wojciech K. Ogólna
41 0 Szymon K. Wojciech K. Ogólna
42 0 Anna K. Wojciech K. Ogólna 🏅
43 0 Milena S. Piotr T. Ogólna 5. 📅 23.06
44 2 Ewa P. Piotr T. Ogólna 4. 📅 17.07
45 0 Sebastian K. Ewa P. Specjalna
46 0 Aleksandra S. Ewa P. Specjalna
47 7 Kinga T. 🏅🥇 Darek K. Ogólna 2. 📅 17.07
48 0 Artur S. Kinga T. Specjalna
49 0 Katarzyna S. Kinga T. Specjalna ?
50 0 Wiola P. Kinga T. Specjalna
51 1 Łukasz Z. Kinga T. Specjalna
52 0 Maciej P. Łukasz Z. Ogólna
53 2 Filip Ż. Kinga T. Specjalna 🏅
54 0 Łukasz L. Filip Ż. Ogólna 🏅
55 0 Asia R. Filip Ż. Ogólna 🏅
56 1 Marta D. Kinga T. Specjalna 🏅
57 0 Jakub B. Marta D. Ogólna 🏅
58 1 Marcin L. Kinga T. Specjalna

Objaśnienie napisów w kolumnie z Notą:

Order (🏅) to wyróżnienie za sposób, w który GRACZ został wyeliminowany z KRĘGU. Data oznacza czas odpadnięcia z KRĘGU. Liczba porządkowa w Nocie, to liczba GRACZY, która pozostawała w KRĘGU przed wyeliminowaniem GRACZA, z pominięciem osób, które ZREZYGNOWAŁY lub SKAPITULOWAŁY.