Podkomendant

Z SSIJ

Tytuł honorowy osoby pełniącej ważną spływową funkcję. Ustanawiany dziennie lub na czas trwania całego wyjazdu. Podkomendant przejmuje odpowiedzialność za ciągłość trwania zjawiska, które określa druga część jego tytułu. W strukturze SSIJ najczęściej ustanawiani są podkomendanci:

  • Napojów wyskokowych (pot. Wódy)
  • Ognia
  • Obozu

W dowód uznania za pełnione funkcje Sympatycy często skracają pełny tytuł (tj. np. Komendant Wódy). Za ustanawianie podkomendantów odpowiada Komendant.