Sympatycznie

Z SSIJ

Sympatycznie to słowo używane do opisu przyjemnego, miłego lub pozytywnego zachowania, atmosfery lub relacji międzyludzkich. Może odnosić się do osób, miejsc, wydarzeń lub sytuacji, które sprawiają pozytywne wrażenie i wywołują sympatię. Osoby odczuwające sympatię do kogoś lub czegoś mogą określać się mianem Sympatyczek lub Sympatyków.

Stowarzyszenie Sympatyków Imprez nad Jeziorami[edytuj]

W kontekście "Stowarzyszenia Sympatyków Imprez nad Jeziorami" można założyć (tylko analizując nazwę), że wartością tego stowarzyszenia jest tworzenie przyjaznych, przyjemnych atmosfer podczas organizowanych imprez nad jeziorami oraz promowanie pozytywnych relacji międzyludzkich. Sympatyczne wyjazdy, w przeciwieństwie do niesympatycznych, kładą nacisk na takie wartości jak: koleżeństwo, zabawę, wesołość, przygody, pogodę ducha, szanowanie przyrody, poznawanie drugiego człowieka i zakładanie w pierwszej kolejności dobrej woli pozostałych sympatyków. Termin sympatyczny wyjazd wykracza swoim zakresem poza Stowarzyszenie Sympatyków Imprez nad Jeziorami i korzystając z ogólnej formuły SW (sympatycznych wyjazdów) można organizować różne inne wyjazdy pod tym szyldem.

Analizując nazwę "Stowarzyszenia Sympatyków Imprez nad Jeziorami", można przypuszczać, że główną wartością tego stowarzyszenia jest organizowanie imprez nad jeziorami, które promują przyjazną atmosferę oraz budują pozytywne relacje międzyludzkie. Sympatyczne wyjazdy, w przeciwieństwie do tych niesympatycznych, skupiają się na takich wartościach jak koleżeństwo, zabawa, radość, przygody, pogoda ducha, szacunek dla przyrody, życzliwość dla napotkanych osób, wzajemne poznawanie się i zakładanie dobrej woli. Termin "sympatyczny wyjazd" wykracza poza ramy Stowarzyszenia Sympatyków Imprez nad Jeziorami, pozwalając na organizację różnorodnych wyjazdów pod tą samą formułą SW (sympatyczne wyjazdy).

Użycie w kontekście ironii[edytuj]

Słowo "sympatycznie" czasem bywa używane w nieco ironiczny lub sarkastyczny sposób. Na przykład, anegdota mówi, że gdy ktoś nie może znaleźć innego pozytywnego przymiotnika do opisania kogoś lub czegoś, używa się właśnie "sympatycznie", sugerując w ten sposób, że osoba lub sytuacja nie wyróżnia się niczym szczególnym poza ogólnym przyjemnym wrażeniem. Mimo takiej konotacji, dla Sympatyka to dodatkowy powód do korzystania z tego słowa. Podobnie jak w przypadku słowa "średnio" w uniwersum Bartosza Walaszka, które oznacza "dobrze", tak i słowo "sympatycznie" może być rozumiane w podobny sposób.